Пользовательское соглашения

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 1. Договір – означає цей Договір та будь-які інші документи, на які посилається цей договір, а також ті, які є його додатками.
 2. Користувач – дієздатна фізична особа, яка уклала з Компанією договір на умовах, що містяться в цьому Договорі та має намір придбати Послуги та/або Товари за допомогою Компанії.

Компанія  – ПП Гамієва А.Є. (Місцезнаходження: 02160, м. Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-161), юридична особа, зобов’язується вчинити від імені Експерта певні юридичні дії, спрямовані на залучення користувача та вправі розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключено, рекламні матеріали, інформацію про Експерта тощо

 1. Оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі, з метою укласти з нею договір про надання послуг (далі – «Договір») на існуючих умовах, що містяться у реченні.
 2. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Користувачем умов оферти.
 3. Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, є результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу Vitaguru, який розміщений в мережі Інтернет за посиланням Vitaguru.co і знаходиться в користуванні Компанії.
 4. Експерт – фізична особа підприємець, має право надавати Експертні послуги (відповідає умовам, які зазвичай належать до надання аналогічних послуг, зокрема, освіта тощо), уклав відповідний договір про співпрацю з Компанією та належним чином зареєстрований на Сайті.
 5. Експертні послуги  – професійні інформаційно-консультаційні послуги та інші послуги з дієтології, медицини, спорту, краси тощо, що надаються Експертом на замовлення користувача на сайті. Експертні послуги не є послугами медичного характеру;
 6. Замовлення – належним чином сформована та розміщена на Сайті заявка Користувача на купівлю Товарів та/або Послуг.
 7. Товар – продукція, призначена для вільного продажу, яка знаходиться за посиланням https://vitaguru.co/products/
 8. Кабінет – сторінка зареєстрованого користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїми даними (Профілем), отримує Послуги та товари, інформацію про доступні Послуги, історію замовлень, стан замовлення, де додатково міститься інформація про його стать, ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону та дату народження. Профіль захищається паролем, який встановлюється користувачем.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) ФОП Гамієва А.Є. щодо укладення змішаного договору, що містить положення договору про надання послуг та договору купівлі-продажу. зі ст. 638 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов, зокрема, оплати послуг та/або Товарів та підтвердження Заявки, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
 • Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України цей документ, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://vitaguru.co/products/, є публічною офертою, і у разі вчинення фізичною особою дій, що свідчать про її акцепт, є обов’язковою для виконання для Компанії та цієї фізичної особи.< /li>
 • Договірні відносини оформляються у вигляді договору оферти. Обрання на Сайті Послуги та/або Товару та замовлення її шляхом натискання кнопки «Швидке замовлення» та/або «Додати до кошика» вказує на те, Користувач погоджується з умовами цього Договору, вказаними нижче.
 • Цей Договір починається свою дію з моменту отримання Користувачем підтвердження Заявки від Компанії, у вигляді листа із зазначенням найменування, ціни, кількості, суми та інших необхідних відомостей про Послуги та/або товар.
 • Місцем укладання цього Договору Сторони визнають місцезнаходження компанії.
 • Крім тексту цього Договору, Сторони зобов’язуються дотримуватись Політики конфіденційності, Положення про оброк та захист персональних даних Компанії, є невід’ємними частинами цього Договору.
 • Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності у тому числі об’єктів авторського права та інших об’єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії або іншого законного правовласника є незаконним і може спричинити судовий розгляд та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності. відповідно до законодавства України.
 • Для врегулювання взаємин Сторони обирають, і у разі потреби, застосовують законодавство України. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана в установленому порядку Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то Сторонами застосовуються правила міжнародного договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Компанія бере на себе зобов’язання надати Користувачеві інформаційні послуги з використання експертних послуг, а Користувач зобов’язується сплатити вартість таких послуг, у порядку та на умовах, визначених цим Договором (далі за текстом цього договору все вищеперелічене як у сукупності, так і окремо називається «Послуги» ).

3.2. Перелік послуг, що організовуються Компанією та надаються Експертами, а також асортимент товарів, що пропонуються для продажу, вказаний на Сайті.

3.3. Компанія також зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, продати у власність користувача Товар на підставі Замовлення, створеного на Сайті, а Користувач зобов’язується сплатити вартість такого Товару, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ І ПРОДАЖІ ТОВАРІВ

4.1. Доступ до Послуг надається Компанією Користувачеві протягом дії Договору, але в будь-якому разі не раніше початку однієї з наступних подій:

а) дата, що настає за датою отримання оплати на банківський рахунок Компанії вартості Послуги; та/або

б) дата, коли Користувач надіслав листа Експерта за допомогою встановленої на Сайті форми «Надіслати питання».

в) отримання підтвердження Заявки від Компанії у вигляді листа на електронну пошту користувача, яку він вказав у Заявці.

4.2. Компанія має право не надавати Послуги та/або не здійснювати продаж Товару у разі несвоєчасного та/або неповного здійснення платежу, становить ціну Послуги та/або товару.

4.3. Протягом погодженого Сторонами терміну з моменту Замовлення та повної оплати вартості послуг обраний Експерт зобов’язується надати Експертні послуги Користувачеві шляхом:

4.3.1. Надання письмової консультації на електронну адресу Користувача

4.3.2. Надання онлайнової консультації (в режимі реального часу у вигляді «питання-відповідь»);

4.3.3. Надання консультації за допомогою відео-зв’язку (Skype або сервісний додаток сайту)

4.4. Експерт має право усунути користувача від експертних послуг та має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках:

4.4.1. виявлення факту алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння користувача під час надання експертних послуг;

4.4.2. виявлення факту поганого самопочуття або особливостей організму користувача, що перешкоджають наданню експертних послуг.

5. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Договір означає цей Договір і будь-які інші документи, на які посилається даний договір, а також ті, які є його додатками.
Користувач – дієздатна фізична особа, яка уклала з Компанією договір на умовах, що містяться в цьому Договорі та має намір придбати Послуги та/або Товари за допомогою Компанії.
Компанія – ПП Гамієва А.Є. (Місцезнаходження: 02160, м. Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-161), юридична особа, зобов’язується вчинити від імені Експерта певні юридичні дії, спрямовані на залучення користувача та вправі розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключено, рекламні матеріали, інформацію про Експерт і т.д.

Оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі, з метою укласти з нею договір про надання послуг (далі – «Договір») на існуючих умовах, що містяться у реченні.
Акцепт – повне та беззастережне прийняття Користувачем умов оферти.
Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, є результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу Vitaguru, який розміщений у мережі Інтернет за посиланням Vitaguru.co та знаходиться у користуванні Компанії.
Експерт – фізична особа, фізична особа-підприємець, має право надавати Експертні послуги (відповідає умовам, які зазвичай належать до надання аналогічних послуг, зокрема, освіта тощо), уклав відповідний договір про співпрацю з Компанією та належним чином зареєстрований на Сайт.
Експертні послуги – професійні інформаційно-консультаційні послуги та інші послуги з дієтології, медицини, спорту, краси тощо, що надаються Експертом на замовлення користувача на сайті. Експертні послуги є послугами медичного характеру;
Замовлення – належним чином сформована та розміщена на Сайті заявка Користувача на купівлю Товарів та/або Послуг.
Товар – продукція, призначена для вільного продажу, яка знаходиться за посиланням https://vitaguru.co/products/
Кабінет – сторінка зареєстрованого користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїми даними (Профілем), отримує Послуги та товари, інформацію про доступні Послуги, історію замовлень, стан замовлення, де додатково міститься інформація про його стать, ім’я, адресу електронної пошти , номер телефону та дата народження. Профіль захищається паролем, який встановлюється користувачем самостійно.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) ФОП Гамієва А.Є. щодо укладання змішаного договору, що містить положення договору про надання послуг та договору купівлі-продажу.
Умови, викладені в цій Оферті, можуть бути використані необмеженим колом осіб, які відповідають вимогам до користувача.
Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов, зокрема, оплати послуг та/або Товарів та підтвердження Заявки, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України цей документ, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://vitaguru.co/products/, є публічною офертою, і у разі вчинення фізичною особою дій, що свідчать про її акцепт, є обов’язковим для виконання для Компанії та цієї фізичної особи.
Договірні відносини оформляються як договору оферти. Обрання на Сайті Послуги та/або Товару та замовлення її шляхом натискання кнопки «Швидке замовлення» та/або «Додати до кошика» вказує на те, що Користувач погоджується з умовами цього Договору, вказаними нижче.
Цей Договір починає свою дію з моменту отримання Користувачем підтвердження Заявки від Компанії, у вигляді листа із зазначенням найменування, ціни, кількості, суми та інших необхідних відомостей про Послуги та/або товар.
Місцем укладання цього Договору Сторони визнають місцезнаходження компанії.
Крім тексту цього Договору, Сторони зобов’язуються дотримуватись Політики конфіденційності, Положення про оброк та захист персональних даних Компанії, є невід’ємними частинами цього Договору.
Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності в тому числі об’єктів авторського права та інших об’єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії або іншого законного правовласника є незаконним і може спричинити судовий розгляд.
придбання;

6.3.3. придбання пакета послуг із 365 календарних днів, який може бути використаний протягом трьох місяців з дати придбання;

6.3.4. придбання разової Експертної послуги, яка може бути використана протягом 7 календарних днів з дати її придбання.

6.4. Компанія не здійснює повернення (перерахунок, залік) коштів за сплачені Користувачем та надані Компанією Послуги, якщо Користувачем протягом 10 (десяти) календарних днів не надано мотивованою та обґрунтованою відмовою від прийняття Послуги. У разі відсутності відмови від прийняття послуг вони визнаються Сторонами, наданими Компанією, належним чином.

6.5. Послуги є індивідуальними та не можуть бути передані та використані третіми особами. Компанія не несе відповідальності у разі передачі та/або використання результатів послуг третіми особами.

6.6. Оплата вартості Товару за цим Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом:

6.6.1. за допомогою банківського переказу на рахунок Компанії, зокрема за допомогою Інтернет-банкінгу;

6.6.2. використовуючи післяплату при отриманні Товару у відділенні авторизованої служби доставки;

6.6.3. іншим способом, не забороненим чинним законодавством за згодою Сторін.

6.7. Доставка товару здійснюється на умовах, викладених на відповідній сторінці сайту за посиланням http://shop.vitaguru.co/informatsiya/delivery/, та/або може утримуватися у замовленні.

6.8. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару доставляється Компаніями-перевізниками, Користувач підтверджує своїм підписом у товарно-транспортній накладній, декларації або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Компанія гарантує відвантаження Товару перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Користувачем, у комплектності відповідно до специфікації цього Товару та у належному стані та якості.

6.9. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Користувач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошений компанією. Користувач має право на обмін товару з урахуванням положень законодавства про підстави та переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Компанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю користувача Експертних послуг, а також у разі неналежного виконання ним умов цього Договору та вимог законодавства.

7.2. Користувач Повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я та погоджується з тим, що не має права вимагати від Компанії будь-якої компенсації матеріальної та/або моральної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров’ю.

7.3. Відповідальність за шкоду, що стало в результаті неналежного Надання (Ненадання) Експертна послуг несе безпосередню Експерт.

7.4. У разі заподіяння експерт Шкоди користувач, Користувач має право вимагати від ЕКСПЕРТ повного відшкодування такої шкоди.

7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки, перервні, дефекти та затримки в обробці або передачі даних, несправності в лініях зв’язку або електропередачі, знищення будь-якого обладнання або інших неправомірних дій третіх осіб.

7.6. Компанія не несе відповідальності за відповідність Сайту або його частин, інформації, що Розміщена на сайті Інформаційних матеріалів очікуванням Користувача та експерт, безпомилкову та безперебійну роботу сайту, припиненням доступу Експерт та Користувача до Сайту, а також за збереження логіну та паролю користувача, що забезпечують доступ в кабінет, з причин, пов’язаних з технічними несправностями апаратного та програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Експерт та користувач усі пов’язані з цим збитки.

7.7. При порушенні Користувачем умов цього Договору та/або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право

межіти доступ користувача до кабінету на часовий основі, а у разі грубого та/або неодноразового (понад два рази) порушення умов цього Договору відмовити у доступі до кабінету на Постійній основні.

7.8. Компанія не несе відповідальності перед експертами та/або Користувачем та/або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, понесені у зв’язку з Використання сайту або Неможливе його використання , або несанкціонований доступ до комунікацій експерт третіх осіб.

7.9. Компанія не несе відповідальності перед користувачами або будь-якими третіми особами за зміст та законність інформаційних матеріалів, якість експертних послуг, відповідність здійснюваної діяльності з надання експертних послуг законодавству України, виконання Користувачами оплати Експертних послуг.

8. Обставини непереборної сили


8.1. Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання було викликано дією обставин непереборної сили, а саме: війни, вторгнення, бунту, повстання, громадського безладдя, пожежі, повені, землетрус різкого погіршення ситуації на міжнародних фінансових ринках або іншої подібної обставини, що знаходиться поза контролем Сторони.

8.2. Якщо Сторона затримує виконання або не виконує своїх зобов’язань за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, то вона повинна надати іншій Стороні протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту, з якої Сторона дізналася або мала дізнатися про настання обставин непереборної сили, письмове повідомлення про таку затримку або невиконання разом з викладом фактів, на підставі яких така Сторона подає своє повідомлення про обставини непереборної сили. Сторона, яка затримує виконання або не виконує своїх зобов’язань за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, має вжити всіх можливих заходів для зменшення впливу обставин непереборної сили.

8.3. Сторона позбавляється права посилатися на дію обставин непереборної сили, якщо вона не вжила всіх можливих запобіжних заходів для уникнення дії обставин непереборної сили та/або не повідомила іншу Сторону про їх наступ у зазначений у п. 8.2 термін.


8.4. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана відновити виконання своїх зобов’язань за цим Договором після закінчення дії обставин непереборної сили, за винятком випадків, коли таке виконання стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили.


8.5. Настання та припинення дії обставин непереборної сили підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

9. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ


9.1. Оферта набирає чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою http://shop.vitaguru.co та діє до моменту відкликання оферти Компанією.

9.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови оферти та/або відкликати оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Компанією змін до оферти, такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою http://shop.vitaguru.co, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково за їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в Інтернеті за адресою http://shop.vitaguru.co.


9.3. З моменту набуття чинності Договору внесеними змінами та доповненнями Договір починає діяти для Сторін у новій редакції.


9.4. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами та доповненнями, останній має право розірвати договір, попередивши за цим Компанію за 15 днів до дати розірвання.


9.5. У разі відсутності письмового повідомлення Користувача про розірвання Договору у зв’язку з незгодою із внесеними змінами та доповненнями Договір вважається чинним для Сторін у новій редакції.

9.6. Укладаючи цей Договір Користувач підтверджує, що йому надано і зрозуміло всю інформацію, що стосується надання послуг та/або придбання Товарів за цим Договором.

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти та діє до моменту розірвання Договору.

10.2. Договір вважається автоматично розірваним, якщо Користувач не користується Послугами протягом 12 календарних місяців.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. У разі якщо цей Договір укладено від імені неповнолітньої особи його законним представником, цей законний представник залежно від характеру та змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цьому договору на користувача та/або забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якої він уклав договір. >

11.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Користувач та Компанія погоджуються, що всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуватимуться шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача щодо наданих Компанією Послуг та/або Товару приймаються до розгляду лише за умови, якщо вони складені у письмовій формі та направлені на поштову адресу Компанії протягом 1 (одного) календарного місяця з дня надання таких послуг або відмови у його наданні та/або у разі придбання Товарів – у строк, встановлений законодавством України у сфері захисту прав споживачів.

12.2. У випадку, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки щодо виконання цього Договору вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцезнаходженням компанії.

12.3. У разі виникнення спорів між Користувачем та Експертом, пов’язаних з виконанням/наданням експертних послуг Користувачеві, ці спори вирішуються самостійно між Користувачем та Експертом без залучення Компанії.

12.4. Фінансові суперечки вирішуються за участю всіх сторін.

Реквізити компанії:

ФОП Гамієва Ольга Євгенівна

02160, м.Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-161

ЄДРПОУ / ІПН 2101509948

рах UA923007110000026005052738450

У Печерській філії ПАТ КБ “ПриватБанк”

МФО 300711

З повагою,

Адміністрація інтернет-порталу «VITAGURU»

Результати пошуку

Запит пошуку